Zakład Optyczny | Marek Jędrzejczak
60-766 Poznań
ul. Matejki 2
tel. (061) 866 32 94
optyk@optykjedrzejczak.pl